Horvát nyelvoktatóprogram a Kanizsaiban

Kedves Szülők! Engedjék meg, hogy tájékoztassuk Önöket iskolánk bővülő képzési kínálatáról: az emelt óraszámú angol nyelvi képzésen kívüli új lehetőségről! A Kanizsai Dorottya Általános Iskola a Siklósi Horvát Önkormányzat támogatásával a 2022/2023-as tanévben a horvát nemzetiségi nyelvoktató program bevezetését tervezi egyik elsős osztályában. Az érintett tanévtől kezdve felmenő rendszerben az évente tervezett két emelt óraszámú angolos osztályunk mellett egy horvát nemzetiségi nyelvoktató osztályt is szándékozunk indítani. A horvát nemzetiségi nyelvoktató program lehetőséget ad Önök számára, hogy gyermekük egy kisebb létszámú osztály tanulójaként magas óraszámban tanulhassa meg a horvát nyelvet, ismerkedhessen meg a horvát kultúrával és a magyarországi horvát nemzetiség hagyományaival, emellett angol nyelvi képzésben is részt vehessen negyedik osztálytól, életre szóló élményeket kapjon a Siklósi Horvát Önkormányzat támogatásában megvalósuló horvátországi programok, kirándulások, táborok alkalmával. Ahhoz, hogy iskolánkban felmenő rendszerben meg tudjuk szervezni a horvát nemzetiségi nyelvoktatást a 2022/2023-as tanévtől kezdődően, az abban a tanévben beiratkozó gyermekek szülőjeként szülői kérelmet kell benyújtaniuk május 31-ig a Siklósi Horvát Önkormányzathoz. Nyolc érvényes kérvény esetén tudjuk elindítani a nyelvoktató program megszervezését. A kérelem kitöltésében segítséget nyújtunk, keressenek bennünket bizalommal. A Siklósi Horvát Önkormányzattal való együttműködésben megvalósuló horvát nyelvi képzés terén végzett eddigi tevékenységünkről tájékozódhatnak a következő sajtómegjelenésekből.

Hírmozaik újságban megjelent idevonatkozó cikk

Siklós újság 2021. április – májusi számában megjelenő tájékoztatás

A Mi Március 15-énk

A Mi Március 15-énk címmel iskolánk 7.b osztályos tanulói az ünnepi megemlékezést helyettesítendő egy tantermi drámajátékkal készültek magyartanáruk, Tolnai Ágnes ötlete alapján. A videót iskolánk volt tanulója, Bockovac Máté szerkesztette és vágta össze. A drámajátékot március 12-én szerettük volna levetíteni osztályainkban, és egy beszélgetést kezdeményezni a gyerekekkel 1848. március 15. személyes jelentéséről. A járványügyi szigorítások következtében az osztálytermi beszélgetésre a tervezett módon nem került sor, drámajátékunkat viszont megosztjuk most veletek. A mi Március 15-énk ilyen tartalmakkal és jelképekkel teli. És nektek mi jut eszetekbe, ha 1848. március 15-ére gondoltok?

Hit- és erkölcstan oktatás 2021-2022.

Tisztelt Szülők!
Etika/Hit- és erkölcstan okatásával kapcsolatban a következőket érdemes tudni:

  1. A jövendő elsőosztályosok szülei a beiratkozáskor nyilatkoznak arról, hogy gyermekük etikát, hit- és erkölcstant azon belül melyik egyház foglalkozásait választják.
  2. Iskolánk tanulóinak 2021. május 20-ig van lehetőségük a választott foglalkozáson módosítani. A jövő évi foglalkozás ezután már nem módosítható.

    Tájékoztató nap 2021. március 10. 17 óra
    Ebben az évben rendhagyó módon online tartjuk az iskola hit-és erkölcstan oktatásával kapcsolatos tájékoztatást. Idén a Református Egyház képviselteti magát. A Római Katolikus Egyház tájékoztató anyagot küldött, melyet alább tekinthetnek meg.
    Várjuk Önöket online tájékoztatónkon! https://meet.google.com/cey-qhxo-ywg

Római Katolikus Egyház tájékoztatója:
Plakát
Tájékoztató levél
Tájékoztató videó

Református Egyház tájékoztatója:
Plakát
Tájékoztató ppt