Beíratás – Tájékoztató

Kedves Szülők!

Az iskolaválasztás nehéz döntésében szeretnénk segítséget nyújtani Önöknek azzal, hogy szíves figyelmükbe ajánljuk  gyermekbarát intézményünket.

A pedagógiai munka főbb irányai:

A hagyományosnak tekinthető alapfokú oktatáson túl kiemelt területek:

  • Mindennapos testnevelés
  • Angol nyelv oktatása első osztálytól
  • Kompetencia alapú oktatás

Különösen nagy fontosságú a kisiskolás korban elsajátított alapképességek- és készségek, továbbá kulcskompetenciák fejlesztése, mert ezek a későbbi sikeres tanulás és munkába állás feltételeiként szolgálnak. Ennek érdekében első osztályban:

Elnyújtott alapozó időszakot iktatunk be, melynek célja az olvasás és írás tanulásához szükséges készségek fejlesztése, az olvasás és írás tanulásához nélkülözhetetlen feltételek biztosítása. Ilyen fontos tevékenységek az indirekt és direkt testtudatot, tájékozódást, a nagymozgást, finommotorikát, szemmozgást  fejlesztő gyakorlatok.

  • Informatika oktatás 4. osztálytól
  • Művészeti oktatás (zene, tánc, képzőművészet)
  • Természetjáró és sporttáborok
  • Szakkörök, szabadidős tevékenységek
  • Szaktárgyi versenyekre, vetélkedőkre (iskolai versenyektől az országos versenyekig egyaránt) biztosítjuk a felkészítést, ahol mindig kimagasló eredményeket érnek el tanulóink.

Iskolánk kínálata a 2011/12-es tanévre beiratkozó első osztályosok számára:

Angol oktatása első osztálytól

Az 1-2. évfolyamon folyó munka az idegen nyelv oktatásának előkészítő, bevezető szakaszát adja. A kisgyermekkori idegen nyelvoktatás alapvető célja kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez juttatni a diákokat, másrészt megalapozni a későbbi munkát. Mindezt játékos formában. Ennél a korosztálynál a nyelvtanulás tanítása a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül.

Mindennapos testnevelés

A gyermekkori nagyfokú mozgásigénynek hasznos teret ad, segítve a tanuláshoz szükséges képességek fejlesztését. Kialakítja a rendszeres mozgás igényét, mely hozzájárul egészségük és vitalitásuk megőrzéséhez. A testnevelés órán kívül délutáni edzést is biztosítunk (foci, kézilabda).

Leendő első osztályosaink a szülők igénye szerint iskolaotthonos formában tanulnak, ami egész napos elfoglaltságot jelent. Tanítási óra, önálló tanulás és egyéb szabadidős foglalkozások formájában kb. 16 óráig lesznek az iskolában.

Első osztályos tanítók lesznek:

Lupek Istvánné—Szabó Lászlóné
Dr. Imri Sándorné—Nyakas Lászlóné

Szeretettel várjuk leendő első osztályos tanulóinkat! A Kanizsai Dorottya Általános Iskola tanulói és munkatársai nevében:

Novacsekné Fejér Klára
igazgató

Lupek Istvánné
Lupek Istvánné, Éva néni
Szabó Lászlóné
Szabó Lászlóné, Edit néni
Imri Sándorné
Imri Sándorné, Magdi néni
Nyakas Lászlóné
Nyakas Lászlóné, Gyöngyi néni