Alapítványunk támogatása

A Kanizsai Dorottya Általános Iskola Alapítványának Kuratóriuma ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik 2009. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át , 618 618 Ft-ot szervezetünknek felajánlották. A kuratórium döntésének értelmében a támogatásból segítséget nyújtunk a nyári táborok szervezéséhez, az osztálykiránduláson résztvevő hátrányos helyzetű gyermekeknek, az országos versenyre jutó tanulóknak. Hozzájárulunk továbbá a kiemelt iskolai rendezvények lebonyolításához, oktatástechnikai eszközök vásárlásához.

Kérjük, hogy adójuk 1%-val az idei évben is támogassák alapítványunkat, ezzel is segítve céljaink megvalósítását.

Szervezetünk neve: „Fogjunk össze! Gyermekekkel a gyermekekért!” Alapítvány

Adószáma: 18308413-1-02

Köszönettel:  az Alapítvány kuratóriuma