TÁMOP 3.1.4

Új Magyarország fejlesztési tervIskolánk a 2009-2010-es tanévtől kezdve részt vesz a TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0161 Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben pályázatban, miután Siklós Város Önkormányzata nyertes pályázója ennek az oktatás modernizációját célzó projektnek. „Alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és a kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához.

Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését célozza, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével. A megvalósítás a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel hozzájárul az oktatás minőségének javulásához.

A pályázat további célja, hogy a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához.” (www.nfu.hu, pályázati kiírás)

A projekt több, kötelezően megvalósítandó implementációs tevékenységet ír elő a megvalósítás feltételeként.

  1. A NAT szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését a szövegértés-szövegalkotás és a matematika, illetve egy harmadik szabadon választott – iskolánkban informatika,  idegen nyelv (angol) és életpálya-építés kulcskompetencia területen, melyet a tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosítva kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetésével kell megvalósítani.
  2. Tantárgytömbösített oktatás alkalmazása, mely iskolánk választása alapján – magyar, matematika tantárgyak tanórai foglalkozásainak ciklikus megszervezésének rendjét jelentik.
  3. Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása – nálunk szövegértés-szövegalkotás területen
  4. Legalább egy – iskolánkban Karácsony, illetve Március 15. címmel – témahét megszervezése.
  5. Legalább egy – nálunk „Ókori Egyiptom”, valamint „A Föld napja” címmel – három hetet meghaladó projekt megszervezése.
  6. Moduláris oktatás – intézményünkben Védőoltások, betegségek címmel valósítjuk meg.

Ezen új tanulásszervezési eljárások bevezetéséhez, a különböző oktatási programok hatékony alkalmazásához a pályázat alapján lehetőség van szakmai pedagógus-továbbképzéseken való részvételre, valamint szaktanácsadó igénybevételére.
A paradigmaváltást elősegítő, meggyőző és hiteles módszerek, eljárások megismeréséhez konzultációkra, óralátogatásokra, tapasztalatcserékre kerül sor.