Iskolánkról

Iskolánk neve: Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola, Kanizsai Dorottya Általános Iskolája

Iskolánk fenntartója
2017.01.01-től a
Mohácsi Tankerületi Központ Címe: 7700 Mohács, Szabadság u. 4-6.

Iskolánk dokumentumai

Iskolánk bemutatása

Iskolai pedagógiai munkánk fő célja, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az iskolában, miközben képességeiket fejlesztik, kibontakoztatják. A modern pedagógiai módszerekkel, oktatásszervezési eljárásokkal, valamint az iskolai és osztály szinten megvalósuló közösségi programokkal a gyermekek egymáshoz való viszonyát, szociális kapcsolatait is fejlesztjük. Iskolánk nagy hangsúlyt fektet az ingergazdag környezet, tanórán kívüli sokszínű és apró kihívásokkal teli elfoglaltságok biztosítására, amellyel nem csupán a tehetség kibontakoztatása, hanem a tanulási problémák csökkentése is elérhető.

Barátságos, elfogadó légkört biztosítunk. A különleges bánásmódot igénylő gyerekekkel toleránsak vagyunk, segítjük őket. Iskolánkban 2 fejlesztő pedagógusunk foglalkozik a gyerekekkel, illetve utazó gyógypedagógusok segítik fejlődésüket.

Szeretnénk, ha minden gyermek kipróbálhatná magát több területen is, így sokszínű tehetséggondozó foglalkozásokat tartunk, amelyek bárki számára hozzáférhetőek (nincs tehetségazonosítás). Alsós, felsős énekkar; nyelvi szakkörök – angolon kívül horvát és német nyelvtanulási lehetőség; reál (matematika, fizika, kémia), humán (magyar, történelem, dráma) műveltségterület.
Tehetséggondozó foglakozásainkat a pályázati lehetőségeket kihasználva színesítjük. (2014/15-ben és  2016/17 –ben természettudományos, 2017/18-ban, 2018/19-ben és 2019/2020-ban robotika NTP-s pályázaton vettünk részt, 2016 óta veszünk részt szakköreinkkel Matehetsz pályázatokon, a Siklósi Horvát Önkormányzat is támogatja horvátosaink programjait). Külön gondot fordítunk arra, hogy szakköreink lazító programokkal, játékos foglalkozásokkal, kirándulásokkal egészüljenek ki.
Iskolánkban Kiválóan Akkreditált Tehetségpont működik. Tehetséggondozó munkánkról bővebben ITT olvashatnak.

tanórán kívüli elfoglaltságokkal, a közösségi programokkal a szabadidő hasznos eltöltésére adunk sokféle mintát és lehetőséget. Ezek közül kiemeljük: minden évben mind alsóban, mind felső tagozaton szervezünk színházlátogatásokat, szabadidős és kulturális programokat Budapesten, együttműködünk a Siklósi Térségi Könyvtár és Ismeretközponttal, rendszeresen részt veszünk gyermekprogramjaikon, igény esetén részt veszünk 7-es diákjainkkal a Határtalanul pályázaton, lehetővé téve a határon túli magyarlakta területekre történő kirándulást.

A tanév folyamán többször van lehetőségük tanulóinknak színes programokban részt venni. Ilyenek: Christmas party, Halloween party, kirándulások (túra, osztálykirándulás, budapesti kirándulás), Suli-bulik, Sportnap – Egészségnap, Kanizsai nap, papírgyűjtés, adventi készülődés, Öltözz pirosba! A nyári szünetben napközis és sporttáborokat szervezünk.

Hasznos és élményteli lehetőség részt venni a Biztibusz programon, Pénz héten, Dráma héten, Digitális témahéten, DADA programon (alkalmanként meghívott előadó tart zenés tanórát).

Eseményeink

Ismertek a zenei nevelés pozitív hatásai, ezért támogatjuk tanítványaink zenetanulását oly módon is, hogy lehetővé tesszük már napközben a szomszédos zeneiskolában a foglalkozásokon való részvételt.

Az Alapfokú Művészeti Iskola képzőművészeti és modern tánc órákat tart iskolánkban. A képzőművészeti tagozat 1-6. évfolyamban érhető el, a modern tánc jelenleg 1-2. évfolyamon felmenő rendszerben.

Iskolánk sportcsarnokkal (3 részre osztható, hamarosan felújítására kerül sor), műfüves pályával rendelkezik. Iskolánk bekapcsolódott a Kézilabda az iskolában programba, így a testnevelés órák keretein belül ismerkedhetnek a kézilabdával azok a gyerekek, akiket a kézilabda érdekel. Szintén a testnevelés órákba beépítve vehetnek részt az érdeklődő tanulók és torna foglalkozásokon. A Siklósi SE-vel jó a kapcsolatunk.  A labdarúgást kedvelőknek is van lehetőségük kanizsais színekben sportolni, de iskolánk a helyszíne az egyesületek sportutánpótlás nevelésének is.

Udvarunk nagyon kellemes kikapcsolódást nyújt a gyerekeknek, hiszen tágas, árnyas, gyermek fajátszótérrel, fapadokkal ellátott, de labdajátékokra alkalmas pályák, területek is vannak. A szüneteket világos, tágas aulánkban; az alsós termekben kialakított játszósarkokban, illetve a közösségi térben tölthetik, ahol csocsó, billiárd, társasjátékok és egyéb fejlesztőjátékok várják a gyerekeket.

Iskolánkban a nyertes EFOP 335-17 pályázatnak köszönhetően jelentős felújításra, bővítésre kerül sor. Korszerű természettudományos labor, az új részben többfunkciós könyvtár, közösségi tér, táncterem, fejlesztő szobák kerülnek kialakításra. A bútorzatunk nagy része cserélődik, új taneszközöket szerzünk be.

Jövendő elsősök szüleinek szóló rövid bemutatkozás és hasznos információk