Iskolánk története

1982. szeptemberében a siklósi Hajdú Imre Utcai Általános Iskolában 496 tanulóval, 37 fős tantestülettel megkezdődött a tanítás. Az épület kicsinek bizonyult így délelőtt a szomszédos kollégium tanulószobáit használta néhány alsós osztály.

1984-ben egy 4 tantermes új szárnyat kapcsoltak az épülethez, így a zsúfoltság csökkent, de a sportcsarnok hiánya nagy gondot jelentett.

1993. Építkezés, leállítás, újratervezés, építkezés 10 évig tartó folyamata végre lezárult – átadták a sportcsarnokot! Így 1993/94-es tanévben megindult az emelt óraszámú testnevelés oktatása. Iskolánkban kiemelt sportág a kézilabda. A Hajdú Kupa mára már országos hírű versennyé vált.

2001-ben sikeresen pályáztunk a COMENIUS 2000 Minőségbiztosítási Programra, így tanárainkból alakult támogatói csoport 2001 szeptemberében megkezdte tevékenységét.

2004. július 1-én összevonásra kerül a Hajdú Imre Utcai Általános Iskola és a Városi Zeneiskola. Az egyesített intézmény új neve: Kanizsai Dorottya Általános és Zeneiskola

2004. Iskolánk sikeresen pályázott a “TÉRSÉGI ISKOLA- ÉS ÓVODAFEJLESZTŐ KÖZPONTOK (TIOK) megalapítása a kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése érdekében” (HEFOP / 2004. / 3.1.2) című pályázaton, a Pannon Kaptár Konzorcium Tagjaként. Intézményünk feladata a programcsomagok kipróbálása, értékelése és bevezetése volt. Ettől az évtől kezdve felmenő rendszerben kompetencia alapú programcsomagok alapján folyik az oktatás intézményünkben.

2005. őszétől a testnevelés mellett emelt óraszámú ének-zene oktatás is folyik iskolánkban.

2007. augusztus 16-tól újabb összevonásra került sor, ennek megfelelően az intézmény új neve Kanizsai Dorottya Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde és Zeneiskola Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény. 2007/08-as tanévtől az angol nyelvet is emelt óraszámban tanítjuk.

2008. július 7-én ismét intézményegyesítés történt. Az új név: Siklósi Gimnázium, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény, melynek rövidített változata: Siklósi Közoktatási Intézmény, melynek tagintézményeként működik tovább iskolánk Kanizsai Dorottya Általános Iskola néven.

2008. óta az  Alapfokú Művészeti Iskola intézményünkben is elérhető.

2009. A HEFOP 3.1.3/B/09/03 pályázatnak köszönhetően tanítványaink számára ingyenesen elérhetővé váltak a kompetencia alapú oktatás szempontjából fontos taneszközök, demonstrációs segédletek, amelyek a kompetencia alapú programcsomagok részét képezik. Ezzel egy időben informatikai fejlesztés is történt.

2009/20010-es tanévben iskolánk részt vesz a TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0161 “Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” pályázatban. Iskolánkban azóta is ennek megfelelően, ebben a szellemben történik az oktatás.

2011. DDOP 3.1.2/2F-2008 pályázat keretén belül iskolánkban komoly felújítás történt. Nyílászárók cseréje, elektromos felújítás, internet hozzáférés minden tanteremben.

2011. A TIOP 1.1.1. nyertes pályázat keretén belül 8 interaktív tábla került iskolánkba, valamint 21 számítógép,

2011.CXC. törvény alapján újragondoltuk iskolánk profilját. Azóta az emelt óraszámú éne-zene és emelt óraszámú angol nyelv oktatását valósítjuk meg.

2013. óta a Magyar Kézilabda Szövetség “Kézilabda az iskolában” programjának partneriskolája vagyunk.

Az alapfeladatok ellátásán túl, kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra. 2015. szeptembere óta Kanizsai Tehetségpont néven iskolánk regisztrált tehetségpont. 2018. márciusa óta az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet kaptuk. Több tehetségterületre fókuszáló tehetséggondozásunk megyei szinten elismert. Állandó résztvevői vagyunk az országos szervezésű tehetséggondozó programoknak. Sikeresen pályázunk tehetséggondozó pályázatokon. (pl. 2014-ben NTP-MTI-14-0104, 2016-ban NTP-MTTD-16-0190, 2017-ben NTP-MTTD-17-0158, 2018-ban NTP-MTTD-18-0123)

2013. 01.01-vel kiváltak az óvodák az egyesített oktatási intézményből, 2017. 07.01-val pedig a Szakiskola. Ezután az egyesített intézmény neve: Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, melynek tagintézményeként működünk továbbra is Kanizsai Dorottya Általános Iskola néven.