HEFOP 3.1.3


SKI Kanizsai Dorottya Általános Iskola
Siklós, Hajdú I. u. 13. Tel./Fax: 72 496180

A kompetencia alapú oktatás eszközeinek beszerzése
a SKI Kanizsai Dorottya Általános Iskolában

TÁJÉKOZTATÓ A HEFOP 3.1.3/B/09/03 SZÁMÚ PÁLYÁZATRÓL

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Célja:

A kompetencia alapú oktatási programok eszközi elemeinek, értékelési eszközeinek, valamint ezek megjelenítésére alkalmas eszközök biztosítása a HEFOP 3.1. intézkedésben érintett közoktatási intézmények számára.

A pályázat címe:

A kompetencia alapú oktatás eszközeinek beszerzése a SKI Kanizsai Dorottya Általános Iskolában

Támogatási összeg: 4 millió Ft.

A pályázatban érintettek köre:

A 2009/10-es tanévben iskolánkban 312 tanuló és 25 pedagógus vesz részt a pályázati támogatásból vásárolt taneszközökkel a kompetencia alapú oktatási folyamatban egy-vagy több kompetenciaterületen.

A program megvalósítási időszaka:

2009. 05. 05- 2009. 06. 15.

Iskolánk 2004-ben sikeresen pályázott ” A térségi iskola és óvodafejlesztő központok (TIOK) megalapítása a kompetencia alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése érdekében, HEFOP / 2004. / 3.1.2), a Pannon Kaptár Konzorcium tagjaként. Ebben vállaltuk, hogy a kompetencia alapú programcsomagok alapján folyik majd az oktatás 2013-ig.

A programcsomagokat a bevezetés 4 évének tapasztalatai alapján nagyon jónak, fejlesztő hatásúnak találtuk. Mivel a programcsomagok költségei meghaladják a tankönyvek átlagos költségeit, a családok kiadásai növekedtek volna a beszerzésükkel.

A HEFOP 3.1.3/B/09/03 pályázatnak köszönhetően tanítványaink számára ingyenesen elérhetővé váltak a kompetencia alapú oktatás szempontjából fontos taneszközök, demonstrációs segédletek, amelyek a programcsomagok részét képezik.

A pályázat során megrendeltük és megvásároltuk a vállalt területekhez szükséges tanulói és nevelői eszközöket, melyek az iskolai könyvtár állományába kerülnek. Mivel a taneszközök egy része tartós tankönyv, több évfolyamon keresztül használható, átadható a követő évfolyamoknak, hosszabb távon is megoldást jelent a beszerzésük.

A pályázat során olyan eszközök vásárlására is lehetőség adódott, melyek segítségével minden tanteremben internetelérést tudunk biztosítani, ezáltal a tananyagok digitálisan is megjelenthetők lesznek minden tanulónak, tanulócsoportnak.

Hivatkozások:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Irányító hatóság: OKMT

Közreműködő Szervezet: HEFOP – Értékünk az ember