Köszönetnyilvánítás

A „Fogjunk össze! Gyermekekkel a gyermekekért” alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik 2007. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át, 669.191 Ft-ot szervezetünknek felajánlották. A támogatásból folytattuk az iskolai bútorzat felújítását, a technikai eszközök cseréjét. Támogattuk a nyári táborokat, illetve az osztálykirándulásokon résztvevő hátrányos helyzetű tanulókat. Hozzájárultunk a nagyobb iskolai rendezvények költségeihez.