Tankönyvárusítás

TANKÖNYVÁRUSÍTÁS  RENDJE:
Értesítjük iskolánk tanulóit és szüleiket, hogy iskolánkban a tankönyvek árusítása a következő időbeosztás szerint történik:

2012. augusztus 27. (hétfő)                      8-17 óráig

1.a     2.a     2.b     3.a     3.b     4.a     4.b

2012. augusztus 28. (kedd)                                8-17 óráig

5.a     5.b     6.a     6.b     6.c     7.a     7.b     8.a     8.b

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8.§ (4) bekezdésében biztosított normatív kedvezmény igénybevételét (ingyenes tankönyvellátás) igazolni szükséges
*
Ha a tanuló
  1. három- vagy többgyermekes családban él, a családi pótlék igazolása szükséges (számlakivonat, postai átvételi igazolás)
  2. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, az érvényes határozat másolata kell
  3. tartósan beteg, a szakorvos által kiadott érvényes igazolással igazolható a jogosultság
  4. testi, érzékszervi fogyatékos, a szakbizottság által kiadott igazolás fogadható el
  5. pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl.dislexia, dysgraphia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar), a szakértői bizottság által kiadott igazolás szükséges.
Kérem az ingyenes tankönyvellátásban részesülő gyermekek szüleit, hogy az igazolásokat a tankönyvvásárláskor szíveskedjenek magukkal hozni!

A Kanizsai Dorottya Általános Iskola értesíti a Szülőket arról, hogy a szeptember havi étkezési díjat a tankönyvosztás napjain kell befizetni!