Dorottya-nap

Ebben az évben is megemlékeztünk iskolánk névadójáról, Kanizsai Dorottyáról.

Tanulóinknak emlékező műsora után történelmi időutazáson vettünk részt.

Körünkbe érkezett Kanizsai Dorottya, akinek nagysága előtt tisztelegtek alattvalói:
udvarhölgyei, apródjai, szakács és cukrászmesterei, városának lakói, valamint a francia udvar követei – köszöntőikkel és ajándékaikkal kápráztatták el a vár úrnőjét.
Majd diákjaink komoly megmérettetésen vettek részt lovaggá ütésük érdekében, melyben a siklósi vár hagyományőrzői is segítségükre voltak.
A nap során tanulóink számot adtak arról, mit tudnak Kanizsai Dorottyáról és koráról.

Az alsósok lovagi tornájának részesei voltak a meghívott óvodások is.