Beiratás 2010/2011

Az első osztályosok beíratása iskolánkban az alábbi időpontokban lesz:

-2010. március 11. (csütörtök) 8.00-17.00 óra

-2010. március 12. (péntek) 8.00-17.00 óra

A beíratáshoz kérjük, hogy az alábbiakat hozzák magukkal:

A gyermek születési anyakönyvi kivonatát

Az óvodai szakvéleményt

A diákigazolványhoz 1 db fényképet, továbbá 550 Ft-ot.

Iskolánk kínálata a 2010/2011-es tanévre beiratkozó első osztályosok számára:

Leendő első osztályosaink a szülők igénye szerint iskolaotthonos formában tanulnak, ami egész napos elfoglaltságot jelent. Tanítási óra, önálló tanulás és egyéb szabadidős foglalkozások formájában kb. 16 óráig lesznek az iskolában.

Az alábbi lehetőségek közül választhatnak.
Kérjük, hogy közülük kettőt rangsorolva jelöljenek meg a beíratáskor:

A szülők igényei alapján indítani kívánunk egy emelt óraszámú testneveléses osztályt.
Célunk, hogy a gyerekek már kisgyermek korban megkapják a kézilabda és labdarúgás sportágakhoz az alapokat, s így fejlődjenek a későbbi szakaszos kiválasztásig. A heti 5 testnevelés órán kívül három délutáni edzést is biztosítunk. Országos döntős eredményeink is azért születhettek, mert az országos döntős csapataink tagjai már elsős koruk óta célirányos rendszeres foglalkozásokon vettek részt mind a testnevelés órán, mind az edzéseken,

Az emelt óraszámú angol oktatás keretében a nyelvet az ide jelentkezők heti 2 órában tanulják 3. osztály végéig. Itt egy szintfelmérés dönti el, hogy emelt óraszámban (heti 4 óra), vagy a törvényi keretekben meghatározott 3 órában folytathatják tovább a nyelvtanulást. A leendő első osztályainkban Vargáné Nagy Ildikó, Schullerné Végi Mária, Kozma Péterné és Szentgyörgyi Szabolcs lesznek a tanítók.

Szeretettel várjuk leendő első osztályos tanulóinkat! A Kanizsai Dorottya Általános Iskola tanulói és munkatársai nevében:

Novacsekné Fejér Klára

igazgató