Beíratás az intézményekbe

FELHÍVÁS

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Siklósi Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2013/2014. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2013. április 8 – 9. (hétfő, kedd)

8.00 órától 18.00 óráig

  • Tanköteles, azaz 2007. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek          hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára         beíratni.
  • Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas,

         a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt

         és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.

A gyermek számára a születési anyakönyvi kivonat alapján kiállított lakcímkártya hátoldalán található a személyi azonosító. Az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges hatósági igazolvány tehát nem más, mint a gyermek lakcímkártyája

  • A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg  Intézményfenntartó Központ Siklósi  Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

Tankerületi igazgató

 

Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:

1.       SKI BATTHYÁNY KÁZMÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA 7800 SIKLÓS, KÖZTÁRSASÁG TÉR 6.

  • Siklós Város Közigazgatási Területe:

Akasztófadűlő; Aradi utca; Arany János utca; Asztalos János utca; Árkos utca; Csukmadűlő; Dózsa György utca (2-20., 1-41.); Dr. Gruber Béla utca; Felszabadulás utca (52-98., 45-97.); Gordisai út; Gózon Lajos utca; Gyüdi út; Harkányi út; Heren-Völgyi út; Illyés Gyula utca; Iskola utca (2-16., 1-23.); Járó Péter utca; Kállai utca; Kálvin utca; Kassai utca; Korvin utca; Kossuth tér; Kossuth utca; Köztársaság tér; Liszt Ferenc utca; Makár dűlő; Ezeréves dűlő; Hidegkút dűlő; Pécsi utca; Perényi köz; Pozsonyi utca; Radnóti Miklós utca; Rédei Károly köz; Sallai utca;  Széchenyi utca (Rákóczi és Deák Ferenc utcától: 24-70., 31-67.); Szent István tér; Szentkút utca;  Sziklai utca; Tenkes utca; Vujicsics Tihamér utca; Zombori utca; József Attila utca (2-16., 1-17.);  Csukma dűlő; Ságvári Endre tér; Sáros utca; Siklósi út;

  • Matty, Kisharsány és Nagytótfalu község közigazgatási területe

2.       SKI KANIZSAI DOROTTYA ÁLTALÁNOS ISKOLA 7800 SIKLÓS, HAJDÚ IMRE UTCA 13.

  • Siklós Város Közigazgatási Területe:

Ady utca;  Akol puszta; Aranyospuszta; Árpád utca; Attila utca; Baross Gábor utca; Bartha utca; Basarét utca; Batthyány Kázmér utca; Béke tér; Béke utca; Berzsenyi utca; Deák utca; Dózsa György utca (22-46., 43-79.); Dráva köz; Garai utca; Gerencsér Sebestyén utca; Göntérdűlő; Gyár utca; Hajdú utca; Hunyadi út;  Id. Kréth Imre utca; Ifjúság utca; Ipartelepi út;  Jókai liget; József Attila utca (Vértanúk Utcától: 18-30., 19-87.); Kanizsai Dorottya utca; Kuluk köz; Magyar utca; Malom utca; Mária utca;  MÁV őrház;  Melegmájdűlő; Petőfi Sándor utca; Poroszló dűlő; Postaszállás; Rákóczi utca; Rozmaring utca; Simon Béla utca; Sömlény; Szabadság utca; Szársomlyó utca Szőlőhegy; Zuhánya dűlő; Felszabadulás utca (2-50., 1-43.); Iskola utca (16-40., 25-29.); Vasút utca; Vajda János tér; Városi Hegy; Széchenyi utca (Rákóczi és Deák Ferenc utcáig: 1-29., 2-22.); Szegfű utca; Táncsics utca; Tapolca köz; Tavasz utca; Vak Bottyán utca; Váralja utca; Vasvári utca; Vértanúk utca; Vörösmarty utca; Zrínyi utca;

AZ SKI ÁLTALÁNOS ISKOLÁIBA BEIRATKOZNI A TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉPÜLETÉBEN LEHET A FENTI IDŐPONTOKBAN.

Nem állami fenntartású iskolák: Szent Imre Katolikus Általános Iskola; Sztárai Mihály Református Általános Iskola