Tájékoztató a hit és erkölcstanoktatásról

Minden évben május 20-ig van lehetősége a szülőknek módosítani azon, hogy etikát, vagy hit- és erkölcstant tanuljon gyermekük (reformátust, vagy katolikust).
Amennyiben változtatni szeretnének jelezzék az osztályfőnöknek, vagy az iskola titkárságán.