Tájékoztató az iskolai hit- és erkölcstan oktatás megszervezéséről

A kötelező hit- és erkölcstan oktatás teljesíthető etika- vagy hitoktatáson való részvétellel.

Iskolánkban a következő egyházak tartanak hitoktatást:

  • Magyarországi Református Egyház

(Siklósi Református Egyházközség, 7800 Siklós, Kálvin utca 18. Telefon: +36-72/579-435)

  • Magyar Katolikus Egyház

(Pécsi Egyházmegye, 7621 Pécs, Dóm tér 2. Telefon: +36-72/ 513-016)

A jövendő első osztályosok szülei a beiratkozáskor nyilatkoznak arról, hogy gyermekük számára az etika- vagy hitoktatást, azon belül melyik egyház foglalkozásait választják. Nyilatkozatuk egy tanévre szól, azon módosítani a tanév során nem lesz lehetőségük.

Iskolánk tanulóinak 2023. május 20-ig van lehetőségük a választott foglalkozáson módosítani a következő tanévre vonatkozóan.

A felekezeti tájékoztatók a következő linken érhetőek el:

Római katolikus hit- és erkölcstan oktatás -> https://kanizsai.skisiklos.hu/?p=7778

Református hit- és erkölcstan oktatás ->

https://kanizsai.skisiklos.hu/?p=7783