Horvát nyelvoktatóprogram a Kanizsaiban

Kedves Szülők! Engedjék meg, hogy tájékoztassuk Önöket iskolánk bővülő képzési kínálatáról: az emelt óraszámú angol nyelvi képzésen kívüli új lehetőségről! A Kanizsai Dorottya Általános Iskola a Siklósi Horvát Önkormányzat támogatásával a 2022/2023-as tanévben a horvát nemzetiségi nyelvoktató program bevezetését tervezi egyik elsős osztályában. Az érintett tanévtől kezdve felmenő rendszerben az évente tervezett két emelt óraszámú angolos osztályunk mellett egy horvát nemzetiségi nyelvoktató osztályt is szándékozunk indítani. A horvát nemzetiségi nyelvoktató program lehetőséget ad Önök számára, hogy gyermekük egy kisebb létszámú osztály tanulójaként magas óraszámban tanulhassa meg a horvát nyelvet, ismerkedhessen meg a horvát kultúrával és a magyarországi horvát nemzetiség hagyományaival, emellett angol nyelvi képzésben is részt vehessen negyedik osztálytól, életre szóló élményeket kapjon a Siklósi Horvát Önkormányzat támogatásában megvalósuló horvátországi programok, kirándulások, táborok alkalmával. Ahhoz, hogy iskolánkban felmenő rendszerben meg tudjuk szervezni a horvát nemzetiségi nyelvoktatást a 2022/2023-as tanévtől kezdődően, az abban a tanévben beiratkozó gyermekek szülőjeként szülői kérelmet kell benyújtaniuk május 31-ig a Siklósi Horvát Önkormányzathoz. Nyolc érvényes kérvény esetén tudjuk elindítani a nyelvoktató program megszervezését. A kérelem kitöltésében segítséget nyújtunk, keressenek bennünket bizalommal. A Siklósi Horvát Önkormányzattal való együttműködésben megvalósuló horvát nyelvi képzés terén végzett eddigi tevékenységünkről tájékozódhatnak a következő sajtómegjelenésekből.

Hírmozaik újságban megjelent idevonatkozó cikk

Siklós újság 2021. április – májusi számában megjelenő tájékoztatás